Çözümlerimiz

POLDY ile Hızlı ve Etkin İK Çözümleri

Poldy’de uzman kadromuz ile birlikte geliştirdiğimiz İK yazılımları ile ihtiyacınıza en uygun çözümleri sunuyoruz. Kolay kullanılabilen ve farklı ihtiyaçlara cevap verebilen modüllerimiz ile hayatınızı kolaylaştırmak için çalışıyoruz.

  • Poldy.Pro
  • Poldy.Net
Seçme

Seçme ve Yerleştirme

Seçme

Seçme ve Yerleştirme

• Personel taleplerinin aranılan kriterlere göre belirlenmesi
• İlanlar ve maliyetlerinin takibi 
• Başvurulara ait görüşmelerin takibi
• İstenilen kritere göre aday seçebilme
• Sınav takibi
• Adaylara sonuçlarını mektup / e-mail gönderebilme
• İşe alım sürecinin takip ve kontrolü

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları ve Organizasyon

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları ve Organizasyon

• Organizasyon yapısının sistematik oluşturulması ve raporlama alt yapısının kurulması
• Personel özlük ve sicil bilgileri (Adres bilgisi, Nüfus cüzdanı bilgisi, Bildiği yabancı diller, Mezun olduğu okullar, Eş ve çocuk bilgileri, Eski işyeri bilgileri, Şirket öncesi kurs ve seminerler, Statü ve ücret değişikliği detayları, Aldığı ödül ve uyarılar, Kontrol listelerinin oluşturulması, Eğitim bilgileri, Geçirdiği hastalıklar, Personel hakları)
• İzin İşlemleri (Grup bazında izin hakediş skalası tanımlama, Farklı izin türleri tanımlama, Dönemsel izin planlaması, İzin kartlarının oluşturulması, Fazla çalışma karşılığı izin takibi, İzin maliyet değerlerinin raporlanması)
• Günlük Doküman Takibi (Durum değişikliklerine göre birden fazla form yaratabilme, Kuruma özel iş akdi ve form tanımlama, Referans mektupları, Statü formları, Yurt dışı seyahatler için konsolosluk yazıları)
• Yabancı Personel İşlemleri (Çalışma ve ikamet izinleri, Uçak bileti hakkı, Çocuk parası takibi)
• Raporlar ve Yasal Bildirimler (Kıdem ve ihbar yükü raporu, Turnover raporları, Doğum günü listesi, Durum çizelgeleri, Kimlik bildirim formu, İşyeri kaza bilgileri
• İşten Çıkış Yönetimi (Çıkış kontrol listesi, İşten ayrılış anketi düzenleme, Çıkış sebeplerine göre kıdem-ihbar hesaplama, Çıkış mektupları (tebligat, ibraname, çıkış hesap formu)

Eğitim

Eğitim Takibi

Eğitim

Eğitim Takibi

• Personel / Eğitim bazında maliyetlendirme
• Planlanan ve gerçekleşen eğitimlerin karşılaştırılması
• Kişi başı eğitim saati ve maliyetlerinin hesaplanması
• Eğitim / Eğitmen / Katılımcı bazında değerlendirme kriterleri
• Değerlendirme anketleri
• Personel eğitim talepleri (Kariyer eğitim ihtiyaçları, Sicil amiri talepleri, Kişisel talepler, Eğitim talep anketleri)
• Eğitim planları oluşturma (Sınıf / Eğitim bazında katılımcı, Eğitim duyuruları, Çağrı / Davet mektupları)
• Oryantasyon Eğitimleri (Oryantasyon takvimi, Eğitmen ve yer belirleme, Belirlenen kriterlere göre değerlendirme)
• Eğitim takibi raporlaması (Personel planlama ve gerçekleşme raporlama, Yıllık / Aylık eğitim çizelgeleri, Eğitim bütçesi raporları, Planlanan ve gerçekleşen eğitim karşılaştırması ve maliyetleri)

İş Sağlığı

İş Sağlığı

İş Sağlığı

İş Sağlığı

• Personel sağlık kartlarının oluşturulması
• Tedavi, sağlık muayenesi bilgilerinin takibi
• İş kazası kayıtlarının oluşturulması
• Vizite kağıdı, sağlık belgesi hazırlayabilme
• Kontrol listelerinin hazırlanması
• İş kazaları bildirimi
• Portör Muayenesi Kontrol
• Tedavi Listesi
• Ekran açılışında hatırlatmalar (aşı, portör dönemi yaklaşanlar)

Personel

Personel Bütçesi

Personel

Personel Bütçesi

• Birden fazla aylık / dönemsel personel bütçesi hazırlama
• Bütçeyi revize edebilme
• Bütçeden revizyonlara kayıt aktarabilme
• Personel bazında bütçe rakamlarının girilebilmesi
• Genel bütçe kalemlerinin girilmesi
• Genel bütçe kalemlerinin kişi bazlı dağılımı
• Bütçe ile gerçekleşen rakamların karşılaştırılması

Raporlama

Raporlama Modülü

Raporlama

Raporlama Modülü

• Sık kullanılan rapor formatlarının hazır halde gelmesi
• Kayıtları gruplayabilme
• İstenilen sıralamaya göre raporu tanzim edebilme
• Kayıtlara filtre verebilme
• İsteğe göre rapor hazırlama
• Rapor kolonlarının kullanıcı tarafından seçilerek oluşturulması
• Oluşturulan raporların excele direkt aktarılması

Bordro

Bordro

Bordro

Bordro

• Netten brüte, brütten nete bordro hesaplama
• Formüller yardımı ile otomatik puantaj oluşturma
• Hızlı puantaj girişi yapabilme ve excel üzerinden puantaj oluşturma
• Personel kredi, borç ve icra takip edebilme
• Özel sigorta takibi ve bordroya yansıtılması
• Aylık icmal ve listelerin hazırlanması
• SGK işlemleri (e-bildirge ve XML dosya oluşturma)
• Geçmişe ait bordro tanzim edebilme
• Banka maaş dosyası hazırlama
• Mahsup fişi hazırlama / Muhasebe entegrasyonu
• PDKS sisteminden bilgi aktarımı
• Toplu sözleşme fark bordroları

Zimmet

Zimmet Takibi

Zimmet

Zimmet Takibi

• Zimmet gruplarının oluşturulması (Bilgisayarlar, Ofis ekipmanları, Arabalar)
• Zimmet gruplarına göre türlerin oluşturulması (Marka, Model)
• Zimmet statülerinin belirlenmesi
• Zimmetlerin personele bağlanması
• Zimmet hareketlerinin takibi

masraf takibi

Masraf Takibi

masraf takibi

Masraf Takibi

• Personel tarafından masraf detaylarının girilmesi
• Masrafların yöneticiler tarafından takip edilmesi
• Gelen masrafların muhasebe sistemine aktarılması
• Masrafların raporlanması

Sistem Yönetimi

Sistem Yönetimi

Sistem Yönetimi

Sistem Yönetimi

  • İşlem / Ekran Yetkileri (Kayıt, Görüntüleme, Güncelleme, Silme)
  • Personel Kayıtlarını Yetkilendirme (Kullanıcı, Grade, Şirket Grubu, Şirket)
  • Birden fazla şirketi konsolide olarak tutabilme (Holding şirket mantığı)
  • Kullanıcı / işlem bazında (audit) log tutulması
Web-Başvuru

Web Başvuru

Web-Başvuru

Web Başvuru

• Internet üzerinde geçici veritabanı yaratma
• Internet üzerinden başvuruları toplama
• Yerel ağdaki veritabanına Internet veritabanındaki bilgileri aktarma
• Başvuruları yerel ağ üzerinde takip etme

Eleman-Talep

Eleman Talep ve Mülakat Talebi

Eleman-Talep

Eleman Talep ve Mülakat Talebi

• Eleman talepleri
• Şirket içi ilan yayınlama ve başvuru yapabilme
• İş başvuruları görüşme notları
• Başvuru özgeçmiş inceleme
• Başvuru gruplama

İzin-Talebi-ve

İzin Talebi ve Onaylama

İzin-Talebi-ve

İzin Talebi ve Onaylama

• Kişisel izin talepleri
• Sicil amiri onayı
• Kişisel izin kartı

Fazla-Mesai-Talebi-ve-Onaylama

Fazla Mesai Talebi ve Onaylama

Fazla-Mesai-Talebi-ve-Onaylama

Fazla Mesai Talebi ve Onaylama

• Departman bazlı fazla mesai talepleri
• Talep edilen fazla mesailerin onayı
• Gerçekleşen fazla mesai onayı
• Fazla mesailerin bordro puantajına aktarımı

Yetenek

Yetenek Yönetimi

Yetenek

Yetenek Yönetimi

Kişileri keşfedin
Kişiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olun ve geliştirin
Kişileri yönetin

• Yeterliliklerin tanımı
• Pozisyonlara göre kritik bilgi, beceri ve davranış tanımı
• Personelin yeterliliklerinin belirlenmesi
• Pozisyon yeterlilikleri ile personelin karşılaştırılması ve potansiyel yeteneklerin bulunması
• Yetenek havuzunun oluşturulması ve takip edilmesi

self-servis

Self-Servis

self-servis

Self-Servis

• Kişisel sicil kartı görüntüleme
• Kişisel kayıtlar üzerinde değişiklik yapabilme (Nüfus bilgileri, Adres, telefon bilgileri, Okul ve tahsil bilgileri, Kurs ve seminer bilgileri, Eski işyeri bilgileri)

Performans

Performans Değerlendirme

Performans

Performans Değerlendirme

• Performans Yönetim Sürecinin elektronik ortama taşınması
• Personelin performans hedeflerinin belirlenmesi ve online değerlendirme formlarınının görüntülenmesi
• İK departmanı tarafından online değerlendirme sürecinin takip edilmesi
• Personellere farklı değerlendirme formları atanması
• Şirketin kullanmış olduğu performans formlarının elektronik ortama taşınması
• 360 derece / Hedef / Yetkinlik / Proje bazında sistem oluşturma
• Yetkinliklerin şirket, ünvan, görev ve kişisel olarak belirlenmesi
• Şirket hedeflerinin kişisel olarak belirlenmesi - Kişisel projelerin belirlenmesi
• Değerlendirmelerin sicil amirlerine ve yetkilere göre yapılması
• Performans değerlendirmelerinin dönemler bazında yetkinlik / hedefler / projelere göre yapılması
• Belirlenecek puanlama sistemine göre performans puanının hesaplanması ve primler / ücret zammı oluşturulması
• Personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Kariyer gelişiminin tanımlanabilmesi

odul-oneri

Ödül / Öneri Sistemi

odul-oneri

Ödül / Öneri Sistemi

• Öneri kategorileri oluşturma
• Kategorilere göre öneri tanımları
• Personel önerilerini toplama
• Önerileri raporlama
• Ödül türleri belirleme
• Çalışma arkadaşları için ödül talebi yapabilme
• Taleplerin İK ve sicil amiri onayına gönderilmesi

Masraf-Takibi

Masraf Takibi

Masraf-Takibi

Masraf Takibi

• Personel tarafından masraf detaylarının girilmesi
• Masrafların yöneticiler tarafından takip edilmesi
• Gelen masrafların muhasebe sistemine aktarılması
• Masrafların raporlanması

Eğitim-Talep

Eğitim Talep ve Planlama

Eğitim-Talep

Eğitim Talep ve Planlama

• Eğitim talepleri
• Mazeret bildirimi
• Eğitim harcamaları
• Kişisel eğitim kartı
• Eğitim değerlendirme anketleri
• Sınav takibi

Kariyer-ve

Kariyer ve Yedekleme

Kariyer-ve

Kariyer ve Yedekleme

• Kariyer haritasına göre gelişim planının belirlenmesi
• Görev profillerini eşleştirme
• Kişisel eğitim ihtiyacı belirleme
• Eğitim planı önerme
• Yedekleme planlamasında en uygun aday listesi oluşturma

bodro

Bordro Uygulamaları

bodro

Bordro Uygulamaları

• Avans talebi ve onaylama
• E-payslip (Ücret pusulası görüntüleme)

Yönetici

Yönetici Bilgi Sistemi

Yönetici

Yönetici Bilgi Sistemi

Sicil amirine bağlı kişilerin;
• Personel özlük ve sicil bilgileri
• Personel tarihçeleri
• İzin kartları
• Eğitim kartları
• Performans bilgileri
• Personel durum değişikliklerinin onaylanması

Anket-Yönetimi

Anket Yönetimi

Anket-Yönetimi

Anket Yönetimi

• Anket grupları oluşturma
• Anket gruplarına göre soru tanımlama
• İsimsiz anket düzenleme
• Anket sonuçlarını analiz edebilme