E-Fatura

Kalıp Dünyası - Çalışan Performans Değerlendirmesi

Çalışan Performans Değerlendirmesi

Yeni ekonomi yer alan kurumların değişen rekabet ortamında, insan kaynaklarının rolü ve önemi en büyük rekabet gücünü oluşturmaktadır. Çalışanların başarısı işletmenin başarısı olarak ele alınmaktadır. Çalışanların performansı ne kadar yüksek olur ise kurumların da verimliliği o oranda artmakta ve yapmış oldukları işin kalitesi de benzer şekilde artmaktadır.

Ne yazık ki bir kurumda tüm çalışanlar aynı performans seviyesini gösteremezler. Çalışanların göstermiş olduğu performansı onun kişiliğiyle, sahip oldukları yetenekleriyle ve işe göstermiş olduğu ilgiyle yakından ilişkilidir. Çalışanın kişiliği ve doğuştan gelen yeteneklerini değiştirmemiz mümkün olamayacağına göre ancak onun işe olan ilgisini ve yaklaşımını arttırarak performansını arttırma yoluna gidebiliriz. Bunun içinde kişiyi motive edecek, işi sahiplenmesini sağlayacak çeşitli metod ve yöntemler kullanabiliriz.

Bu yöntemler arasında performans değerlendirme, kariyer planlama ve eğitim süreçlerini bir bütün olarak ele almalıyız. Performans değerlendirme ücret artışı, prim, terfi, işe son verme, eğitim ihtiyacı belirleme gibi aşamalarda yöneticinin karar vermesinde temel oluşturmaktadır.

Performans değerlendirmesinde çalışanlar birey olarak ele alınmaktadır. Kuşkusuz kurumda çok karmaşık yapıya sahip olan insanı değerlendirmek; makineleri, araçları, arazileri ve binaları değerlendirmekten çok daha zordur. Bir işletmede verimliliği arttırmak, yönetici yetiştirmek, geliştirmek, ödüllendirmek, çalışanları terfi ettirmek, kariyerlerini planlamak bakımından performans değerlendirmesi son derece önem taşımaktadır. Kuşaklar arasındaki farklılıklarda bu sürecin belirlenmesinde etken olmaktadır. Örneğin X kuşağı için topluluğun benimsediği çizgide kalmak, birlikte davranmak ve bir takımın üyesi önemliyken Y kuşağı bireyselliği tercih ederek daha fazla iş yaşam dengesi istemektedir. Bireysel tercihlerini tespit ve tahmin etmek, çalışanların bireysel tercihlerine uygun iş ve iş ortamı tasarlamak, süreçleri de bu doğrultuda hazırlanması Y kuşağını şirket bağlılığındaki ana faktörler arasında yer alacaktır.

Eğitim performans değerlendirme süreçlerinde kullanılacak önemli araçlardandır. Özellikle mesleki eğitimin belgelenmesinin zorunlu olduğu, sosyal güvenlik ve iş güvenliği açısından gereken eğitimler zorunlu ve periyodik olarak düzenlenecektir. Bununla birlikte performansı yüksek olan kişileri bir üst pozisyona hazırlarken eğitim ihtiyaçları belirlenmeli ve bu eğitimi alan kişilerin işe olan katkıları ayrıca ölçümünü sağlayacak süreçler tasarlanmalıdır.

Performans Değerlendirmesi

Belli bir dönemi kapsar, başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Çalışanların belirli bir dönemde gerçekleştirmiş olduğu başarı durumlarını ve ileriye yönelik gelişme potansiyellerini belirlemeye yönelik çalışmalardır.

Değerlendirme çalışanların kurumda yapmış oldukları görev ne olursa olsun bireylerin yetkinliklerini, hedeflerini ve projelerini kapsayıp, bireyin eksik ve fazlalıklarını, yetersizlik oldukları konularda gelişim planlarının gözden geçirilmesidir.

Performans değerlendirmesinde, çalışanın işinde ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenmesi hedeflenmektedir. Daha sonra bundan faydalanarak çalışananın yetkinliklerine ve hedeflerine göre gelişme planının hazırlanması ve bu planın kişiye iletilerek katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Sağlayacağı Faydalar

Performans değerlendirmenin yararlarını; değerlendiren (yöneticiler), değerlendirilen (astlar) ve kurum açısından farklı faydalar sağlamaktadır.

Yönetici – (Değerlendiren) için Faydaları

 • Çalışanların ve kurumun performansının arttırılması,
 • İletişim ve ilişkilerin iyileştirilmesi,
 • Çalıştığı kişinin zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi,
 • Potansiyel ve mevcut sorunların ortaya konması.

Çalışan (Değerlendirilen) için Faydaları

 • Kurum içindeki rolününün netleştirilmesi,
 • İşten elde edilen kişisel tatminin artması,
 • Kendine ait kuvvetli ve zayıf yönleri öğrenme olanağı,
 • Bireysel gelişim için imkan verilip, kariyer yolunun açılması.

Kuruma Sağladığı Yararlar

 • Çalışan ve bölümlerin performanslarının iyileştirilmesi,
 • Hizmetin kalitesinin iyileştirilmesi,
 • Karlılığın ve verimliliğin arttırılması,
 • Bireylerin potansiyelinin daha objektif kriterlere değerlendirilmesi.