Sorularla

Poldy İK Sistemleri - Sorular

Öncelikle firmanız hakkında kısa bilgi verebilir misiniz?

Türkiye’nin ilk “İnsan Kaynakları” yazılımı olan POLDY İnsan Kaynakları Sistemi olarak 24 yıldan fazladır yalnızca “İnsan Kaynakları” sektöründe yazılım geliştirmekte ve çözümler sunmaktayız. Geliştirmiş olduğumuz sistem ile şirketlerin İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinin elektronik ortama taşınmasını sağlamaktayız. Etkin ve verimli insan kaynakları yönetimi ile günlük operasyon işlemlerinin azaldığı, stratejik insan kaynakları yönetiminin maksimum olduğu bir süreç hedeflemekteyiz. Şirketleri başarıya taşıyan, bütünlüğü sağlayan farkı yaratan insana verilen önemi “Farklılıkları Sadelikle Yönetin” noktasından hareketle geliştirilen çözümler, insan kaynağına yapılan doğru yatırımı avantaja dönüştürerek şirketleri geleceğe taşımasını hedeflemektedir.

Ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz ve verdiğiniz hizmetlerden kısaca bahsedebilir misiniz?

POLDY, İnsan Kaynaklarını dijital ortama taşınması, teknoloji ile yönetilmesi, verimli insan gücü ile şirketlerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olması, şirketlere sağladığı katkının çok daha net analiz edilmesini amacıyla geliştirilmiş bir çözümdür. Sistem, kapsamlı, şirket ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilen esnek yapısı ve ihtiyaçlara göre farklı ürün seçenekleri ile insan kaynakları çalışanlarının ofis yükünü azaltırken, sunduğu analizlerle yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda yön göstermesi yardımcı olmaktadır. Ayrıca sistem, şirket içindeki bölümlerin birbirleri ile uyumlu çalışmalarını sağlayarak şirket hedeflerinin hayata geçirilmesi için temel alt yapı oluşturmaktadır.

Modüler ve farklı ürün seçeneklerinden oluşan POLDY İnsan Kaynakları Yazılım Çözümleri şirketlerin ihtiyacına küçükten büyüğe doğru uçtan uca çözüm sunmaktadır. Uygulama, kolay kullanımı, kısa öğrenme süresi, basit, çabuk uygulanabilirliği, hızlı devreye alınması ve web uygulamalarıyla birlikte sunduğu çözümler ile şirketlerin bilgi teknolojilerine yaptıkları yatırımdan en kısa sürede maksimum fayda elde etmelerine olanak tanımaktadır.

Poldy sisteminin yasal uyumluluğu, uygulama kolaylığı ve sahip olduğu özellikler ile holdinglerin, uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra inşaat, turizm, iş makinaları, tarım sektöründe olduğu gibi mevsimsel ve sözleşmeli personel çalıştıran, üretim yapan şirketlerin ihtiyaçlarına da cevap veriyor. İş Kanununa kesin çözüm sunmakla kalmayıp, standart uygulamadan farklılık gösteren maden, deniz, basın-yayın iş kollarında çalışan ve yabancı uyruklu işçi çalıştıran şirketlerin ihtiyaçlarını ve Kıbrıs bordro işlemleri için de çözüm oluşturuyor. Birden fazla SGK işyeri numarası olan şirketlerde XML dosyasının SGK’nın web sitesine kolay aktarılmasını sağlayarak zaman ve kaynak tasarrufuna yardımcı olmaktadır. Benzer şekilde personel işe giriş ve işten ayrılma bildirgeleri SGK sitesine kolayca aktarılması sağlanmaktadır.

Entelektüel sermaye konusunu biraz açabilir misiniz? Bu alanda nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?

Şirketlerde insan sermayesi olarak kabul edilen çalışanlara ait sahip oldukları bireysel bilgi, yetenek, deneyim, davranış ve geliştirdikleri tüm beşeri unsurların toplamına entelektüel sermaye ismi verilmektedir. Çalışanların sahip oldukları mesleki ve diğer konulardaki bilgi birikimleri, risk alma becerileri, liderlik ile ilgili yetkinlikleri, problem çözme teknikleri gibi fonksiyonları kapsamaktadır.

Şirketlerde tüm çalışanların bildiği yazılı ve yazılı olmayan fakat tüm şirketin bildiği çeşitli değerler vardır. Bu değerlerin en kıymetlisi olan çalışanlar ise entelektüel sermayenin temel taşlarını oluşturmaktadır. Her bir çalışanımız kendi içinde ayrı bir değere, ayrı bir potansiyele ve ayrı bir yeteneğe sahiptir. Bu yetenekleri yönetmek ve geliştirmek entelektüel sermayenin önemli araçlarındandır.

Yetenek yönetimi; şirketlerde önemli pozisyonların değerlerini koruyarak devamlılığınu, şirket strateji ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, önceden belirlenmiş yetenek unsurları çerçevesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının işe alınması, geliştirilmesi, motivasyonunun sağlanması, bağlılığının sağlanması ve yedeklenmesi sürecidir.

Poldy ile organizasyon yapısından başlayarak yeteneklerin yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerini yazılım ile sistemsel ve şirket uygulamalarına özel standartlarda takip edilmesini sağlamaktayız.

Entelektüel sermayenin belirlenme süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verebilir misiniz? Şirketlerle bu kapsamda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

İnsan kaynakları politikalarıyla yetkinliği artırılmış insan sermayesinin işletmenin iş performansına doğrudan bir etkisi olmaktadır. Bu nedenle insan kaynakları yönetiminin insan sermayesinin yetiştirilmesinden dolayı artan önemi bulunmaktadır.

İş gücü dinamikleri giderek artmakta ve nesillere göre değişiklik göstermektedir. Şuanda iş dünyasındaki çalışan profilinin çoğunluğunu X ve Y kuşağı oluşturmaktadır. Özellikle Y kuşağı ve bu kuşağın beklentilerinin iyi analiz edilerek entelektüel sermayenin potansiyellerin belirlenmesi ve sistemlerinin buna göre kurulması çok önemlidir. Özellikle kuşaklar arasındaki farklılıklar ve bunların yönetilmesi dikkate alınmalıdır. Mümkün olduğunca şirket yetenekleri kendi içinden çıkarmaya yönelik ve teşvik edici rol üstlenmelidir.

Şirketin yapacağı ve destekleyeceği uygulamalar şirket politikalarına göre bütünsel olarak tasarlanmalı ve birbiriyle entegre bir şekilde çalışabilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Şirketler, çalışanlar ile arasında bağlılığı sağlayacak ve işveren markasını destekleyecek faaliyetler yapmalıdır. Örneğin geri bildirim almak için çalışanlara çalışan memnuniyet anketleri ve ayrılanlara çıkış mülakatları veya anketleri uygulanabilir. Çalışanları iş hayatı dışında kendisi ve ailesiyle birlikte tanımak ve birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak için piknik, şirket yemekleri, yılbaşı baloları ve benzeri organizasyonlar düzenlenebilir.

İş makineleri sektöründe entelektüel sermaye konusunu nasıl görüyorsunuz? Sektörü bu gözle değerlendirebilir misiniz?

Bilgiye sahip olmak ve yönetmek bugünün işletmelerinin önemli uğraşlarındandır. Şirketler için elle tutulmayan, maddi olarak ölçülemeyen fakat yarattığı katma değer çok yüksek olan entelektüel sermaye günümüzde tüm şirketlerin rekabetlerinde fark yaratacağı önemli bir yatırımdır. Bu yatırımın farkına varan şirketler sektörde rakiplerine göre önde gitmektedir.

Gördüğüm kadarıyla iş makinaları sektörünün liderleri ve ileri gelen şirketleri bu sermayenin ve yatırımın farkındadırlar. İnsan kaynakları uygulamalarını etkin olarak kullanmakta ve iş süreçlerine entegre etmekte ve İK yönetimlerini entelektüel sermayenin işe alımı ve gelişimine göre yapılandırmaktadırlar. İşe alım, özlük işleri, eğitim, performans, ücret yönetimi gibi insan kaynakları uygulamalarını etkin olarak kullanmakta ve devamlılığını sağlamak üzere iş süreçlerini yapılandırmışlardır. Diğer yandan ilerleyen dönemlerde sektörün diğer şirketleri de bu gücün farkına varacaklar ve bu kapsamda insan kaynakları uygulamalarını geliştireceklerdir. Sektörde okullu olan kadar alaylı olan ve mavi yaka statüsünde çalışanın fazla olması bu gelişimin gerekliliğini desteklemektedir. İş makinaları sektöründe nitelikli, eğitimli, sektörü bilen tüm mavi-beyaz yaka çalışanları elde tutma, geliştirme, bağlılığı sağlama konusunda tüm sektör şirketlerinin insan kaynakları süreçlerini yapılandırmaları ve uygulamaların devamlılığını sağlamaları faydalı olacak ve gelişimlerini sağlayacaktır.

Söz konusu hizmet, iş makineleri sektörü için neden önemli? Şirketlere sağlayacağı avantajlar neler?

İnsan kaynakları yönetimi ile şirketlerde yer alan çeşitli fonksiyonların kurumsallaşması için şirket organizasyonundan başlayıp (Çalışanlara ait organizasyon yapısı, özlük sicil bilgileri, işe alımlar, eğitim takibi, performans değerlendirmesi, kariyer planlaması, yetenek yönetimi, ücret bordroları, personel bütçeleri) şirket kültürü ile birlikte nitelikli iş gücünün istihdam edilmesi, şirket strateji ve hedeflerine uygun verimlilik artışı hedeflenmektedir.

Poldy yazılımının şirketlerde kullanımı, insan kaynakları fonksiyonlarına ait süreçlerin belirlenmesi ile beraber temel olarak kurumsal hafıza oluşturulur ve süreçler rakamları ile ölçülecek hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Ölçülemeyen herhangi bir şeyi yönetemezsiniz. Bu bağlamda hızlı karar verebilmek için tüm bölümlerde oluşan çıktıların sayısal hale getirilmesi önem kazanmaktadır. Nasıl üretim, satış ve pazarlama gibi bölümlerde ay sonu rakamlar sayısal ise, insan kaynaklarını etkin yönetmek için de değerleri sayısal hale getirilmelidir.

POLDY Yazılım olarak İnsan Kaynakları iş süreçlerinizi sayısal hale getirmenizi sağlıyoruz. Bunun sonucunda da bilginin hazırlanması, değerlendirilmesi ve raporlanması son derece hızlı yapılır hale gelmektedir. Örneğin çalışanlarınıza ait bordro düzenleyecekseniz, personel devam kontrol sistemleri ile çalışanlarınızın işe giriş ve çıkışında okuttukları kartların oluşturdukları hareketleri kullanarak ay sonu bordrolarını çok kolay hazırlamakta ve devlete bildirimlerini e-bildirge yardımı ile online olarak yapabilmektedir.

Eklemek istediğiniz bir konu varsa lütfen belirtiniz

Yeni iş kanununa göre 30 kişiden fazla çalışanı olan şirketlerin iş güvence kapsamında çalışanları ile ilgili eğitim takibi ve performans değerlendirme süreçlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bu süreçleri hatasız ve kolay yönetebilmek için teknoloji büyük fayda sağlayacaktır. İnsan kaynakları süreçlerini teknolojiyi kullanarak elektronik ortama taşımaları bu anlamda katma değer yaratacaktır. Nasıl bir şirket muhasebe kayıtlarının takibi için program kullanıyor ise, çalışanlarının takibi ve insan kaynakları süreçleri için de yazılımlar kullanması gerekecektir.

Genel anlamda insan kaynakları süreçlerini operasyonel, yönetimsel ve stratejik olmak üzere 3 başlıkta toplayabiliriz. Bu süreçlerde insan kaynaklarının operasyonel süreçlerin çok fazla, stratejik süreçlere çok daha az zaman ve kaynak ayırmaktadır. Hedefimiz tüm süreçleri otomasyona geçirmek olmalıdır. Böylece etkin ve verimli insan kaynakları yönetimi ile günlük operasyon işlemlerinin azaldığı, stratejik insan kaynakları yönetiminin maksimum olduğu bir süreçler hedeflenmelidir.